Info frequenties

Info frequentie gebruik !

Om mobile communicatie tussen portofoons en mobiliofoons te laten plaatsvinden heeft u een frequentie nodig. U kunt de standaard PMR frequenties gebruiken, dit zijn vergunningsvrije frequenties die veelal ook worden gebruikt voor babyfoons, bouwmarkten, rijscholen en “speelgoed” walkietalkies.

De PMR heeft standaard 8 frequenties en worden weer onderverdeeld in 38 subkanalen. De PMR kan intressant zijn wanneer u zo af en toe een evenement heeft. Nadeel is dat u maar met weinig vermogen mag zenden dus het bereik is niet al te groot. Tevens door de vele gebruikers op deze kanalen is het risico groot dat u last heeft van anderen waardoor belangrijke info verloren kan gaan.

Indien u toch geregeld een evenement heeft of organiseert waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van communicatie is het interessant om een eigen frequentie aan te vragen bij het Agentschap Telecom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons waarna wij u de benodigde gegevens kunnen geven.

U kunt dan een frequentie aanvragen waarop u mag zenden. Nadat u de jaarlijkse bijdrage heeft voldaan krijgt u de beschikking over 3 UHF freqeunties waarop u mag uitzenden. Middels een CTCSS code die u kunt instellen in uw apparatuur bent u anderen niet tot last.

Groot voordeel is dat u met meer vermogen mag en kunt zenden en dus uw bereik vergroot.

 

Voor meer vragen kunt u uiteraard contact opnemen.